PULSAR Ürün Serisi

Çok Eksenli Sistemler Ürünler » Moving Coil Aktüatörler


 SMAC Çoklu Eksen Sistemler yüksek hızlarla, hassasiyetle, doğrulukla ve tekrarlanabilirlikle, 3D bi alanın çevresini yada hareket alanını öğrenme yeteneğiyle dolaşabilir. Lineer, rotary ve ZR gibi bütün SMAC aktüatörlerle Çoklu Eklem Sistem kombinasyonları oluşturulabilir.

Sistemin özellikleri ve interpolasyonun kullanımı bize seçilmiş XYZ eksenlerinin oluşturduğu alanı tararken sabit hız ve eksenlerin birbiri ile kombine çalışmasını sağlar.


SMAC Multi Axis Systems are able to learn and follow a 3D contour or motion path, with a high degree of speed, precision, accuracy and repeatability. All combinations of SMAC actuators can be used: linear, rotary and linear/rotary axis. 

The systems feature and utilize linear interpolation, which enables a constant speed while following the chosen XYZ axis contour. 

SMAC Moving Coil Aktüatörler, lineer motor tahriki ile çalışan hareket elemanlarıdır. Dişli, vida, kayış vs gibi herhangi bir aktarım organı olmadığından çok düşük sürtünme katsayılarına ve dolayısıyla çok yüksek hız ve ivmeye sahiptirler.


      250mm ye kadar uzanım
     • 202N a kadar kuvvet
     • 5 mikron standart, 1 mikron ve 0.1 mikron opsiyonel encoder
     • Programlanabilir hız, ivme, pozisyon ve kuvvet